logistikaLogističke usluge dio su ponude Fadalti centra, a pomoću njih si najmoprimci omogućuju fleksibilnije, operativnije i povoljnije poslovanje. Kao osnovne logističke usluge u mogućnosti smo ponuditi utovar i istovar robe. Utovar i istovar robe vršimo prvenstveno putem viličara, a po potrebi i ručno ukoliko to roba zahtjeva. Posjedujemo dva viličara, od kojih manji koristimo za većinu robe, dok veliki koristimo kod težih i kabastih tereta ili kada postoji potreba za istovremenim manevriranjem robom s oba viličara. Pošto te usluge vršimo za nekoliko naših najmoprimaca već dugi niz godina, imamo iskustva s utovarom/istovarom standardnih paleta, sanduka, kolutova, duplih paleta, kontejnera, telekomunikacijskih kućica, panela i sl.

U sklopu logističkih usluga također imamo iskustva u vođenju kompletnog skladišta za najmoprimca. Ta usluga podrazumijeva angažman našeg djelatnika pri vođenju stanja skladišta, kompletne papirnate dokumentacije vezane za skladište, zaprimanje i izdavanje robe, utovar i istovar robe te ostale usluge po potrebi najmoprimca. Ukoliko najmoprimac ima vlastiti softver za vođenje skladišta, kojim bi povezao skladište s uredom radi direktne komunikacije, isti bez problema možemo instalirati i njime se koristiti. Na našoj lokaciji nalazi se pop čvorište optičkih kablova, tako da su svi preduvjeti za brzu i kvalitetnu komunikaciju zadovoljeni.